Posts

Đăng ký Offline SMC 14/6/2015: Điểm mua tiềm ẩn

Image
Đăng ký Offline SMC 14/6/2015  Điểm mua tiềm ẩn I. Nội dung:  - Nhận định thị trường giai đoạn vừa qua và sắp tới - Phương pháp xác định điểm mua - Chia sẻ về danh mục đầu tư và phương án ứng biến với thị trường  II. Thời gian:   15h30  ngày CN  07/06/2015 III. Địa điểm:   Cafe Vitamin - 168 Ô Chợ Dừa  IV. Đăng ký:    Đăng ký tham gia V. Liên hệ:  1. Nguyễn Doãn Đức - Tel: 09 89.464.892  - Website:  http://smartmoneystock.blogspot.com - Email:   dautuvidai@gmail.com - Facebook:   Đầu tư Chứng khoán - Skype: dautuvidai 2. Thái Duy Minh  - Tel:  0162.958.9197 - Email:  thaiduyminh77 @gmail.com - Facebook:   Thái Duy Minh - Skype: Minh Thái Duy

Đăng ký Offline SMC 7/6/2015 - Tăng trưởng hay Tích lũy

Image
Đăng ký Offline SMC 7/6/2015 - Tăng trưởng hay Tích lũy I. Nội dung:  - Nhận định thị trường giai đoạn vừa qua và sắp tới - Nhận định đánh giá nguyên nhân các mã cổ phiếu đã tăng trưởng và sẽ tăng trưởng trong giai đoạn tới - Chia sẻ về danh mục đầu tư và phương án ứng biến với thị trường  II. Thời gian:   15h30  ngày CN  07/06/2015 III. Địa điểm:   Cafe Trung Nguyên - 78 Thái Hà mới IV. Đăng ký:    Đăng ký tham gia V. Liên hệ:  1. Nguyễn Doãn Đức - Tel: 09 89.464.892  - Website:  http://smartmoneystock.blogspot.com - Email:   dautuvidai@gmail.com - Facebook:   Đầu tư Chứng khoán - Skype: dautuvidai 2. Thái Duy Minh  - Tel:  0162.958.9197 - Email:  thaiduyminh77 @gmail.com - Facebook:   Thái Duy Minh - Skype: Minh Thái Duy

Nhận định Thị trường (24/5 - 30/5) - TĨNH

Image
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG (24/5 - 30/5) - "TĨNH" Vn Index Vnindex có chuổi tăng điểm ấn tượng tuần vừa rồi . Hiện tại Vnindex đang nằm ở vùng 537 đi lên tức là vẫn cao hơn đáy trước đó là 518 tức là nó không còn phải xác nhận đáy mà chỉ cần xác định dòng tiền vào đâu. Đáy vốn là điểm thấp nhất của thị trường và vùng 518 là đáy trước đã xác nhận! Hnx Index Hiện tại có 1 điều cần xác nhận them dể thị trường vào song đó là Hnxindex đang ở vùng đáy mới và nó vẫn chưa có các dấu hiệu dòng tiền thuyết phục. Thị trường vào trend cần có sự đồng pha của 2 sàn . Chưa có thỉ trường nào , trường hợp nào trong quá khứ 1 sàn đi lên còn sàn còn lại đi xuống. Do đó cần có xác nhận dòng tiền và sự đồng pha của sàn HNX Index  và VN Index Cổ phiếu  1. Cổ phiếu đang tích lũy Cổ phiếu đang tích lũy hầu hết là cổ phiếu thuộc dòng Dầu khí, 1 số cổ phiếu ở BĐS như VIC, KBC, ở dòng xi măng như BCC HT1. Hầu hết cổ phiếu tích lũy là tích lũy kênh dưới. Nên khả năng đi lên mạnh là không cao ở thời điểm hiện

PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - DQC

Image
BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - DQC Bảng 1: Một số chỉ tiêu tài chính nổi bật Đơn vị : Tỷ đồng Kế hoạch 2015 Q1/2015 Q1/2014 % thay đổi Tổng doanh thu 1.260 201,6 230 (-)12,35% Lợi nhuận ròng 200 31 24,5 (+)26,53% EPS (1.000đ) 11,560 4,670 (+)1.475% P/E 4,67 8,67 (-)46,12% ROE 29,58% 12,77% ROA 13,98% 6,04% Bảng 2: Tỷ trọng cổ phiếu                                                                        Đơn vị : Triệu cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Số lượng cổ phiếu cổ đông lớn nắm giữ Số lượng sổ phiếu trôi nổi trên thị trường 22 18,43 3,57 Qua bảng số liệu, phân tích cho thấy hiện tại số lượng cổ phiếu trôi nổi chiếm 16,23% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây là một con số khá tốt, cho thấy khả năng biến động giá DQC bị ảnh hưởng bởi khối lượng là không quá lớn.   Bảng 3 : Phân phối doanh thu từ các hoạt động kinh doanh chính Đơn vị : Tỷ đồ

Báo cáo Phân tích Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC)

Image
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Mã: KBC (HSX) Lĩnh vực : Bất động sản BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Bảng 1: Một số chỉ tiêu tài chính nổi bật Đơn vị : Tỷ đồng Kế hoạch 2015 Q1/2015 Q1/2014 % thay đổi Tổng doanh thu 3.000 546,78 168,2 (+) 225% Lợi nhuận ròng 600 158,4 13,28 (+) 1.092% EPS (VNĐ) 1.217 467 (+) 160,6% P/E (x) 13,2 27,8 (-) 52,5% ROE (%) 8,42% 3,63% ROA (%) 3,68% 1,18% Bảng 2: Tỷ trọng cổ phiếu                                                                        Đơn vị: Triệu cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Số lượng cổ phiếu cổ đông lớn nắm giữ Số lượng sổ phiếu trôi nổi trên thị trường 469,7 371,5 98,2 Qua bảng số liệu, phân tích cho thấy hiện tại số lượng cổ phiếu trôi nổi chiếm 20,9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây là một con số khá hấp dẫn cho thấy giá của KBC sẽ ổn