Xác định vùng đáy và thời điểm tham gia thị trường

Xác định vùng đáy và thời điểm tham gia thị trường

Thị trường suy thoái không kết thúc một cách dẽ dàng mà thường sẽ trải qua 2 đến 4 lần kéo để “giũ bỏ” số ít nhà đầu tư còn lại. Sau đó, mọi người có thể nhảy vào hoặc rút ra đã yên vị thì xu hướng thị trường sẽ bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới. Đối với ở Việt Nam giai đoạn suy thoái của thị trường thường kéo dài từ 3 đến 7 tháng.

1. Vĩ mô:

- CPI, lãi suất ở mức cao đang có xu hường giảm dần.
Các gói kích thích kinh tế, giãn thuế, giảm thuế được chính phủ triển khai quyết liệt và đồng bộ.

- Có thể có thêm các thông tin khác cũng mang tính tích cực cho giai đoạn khác nhau trong chu kỳ kinh tế. Nhưng những thông tin trên có tính lặp đi lặp lại ở vùng đáy thị trường và điều đáng chú ý.

2. Truyền thông:

- Thông tin xấu dày đặc trên báo chí, TV,…

- Các chuyên gia bi quan về thị trường và cho rằng thị trường vẫn còn xấu thêm.

- HDQT hoặc là cổ đông lớn mua vào với lượng cổ phiếu lớn.

3. Tâm lý thị trường:

- Nhà đầu tư chán nản rút tiền ra khỏi thị trường.

- Công ty Chứng khoán thu hẹp hoạt động, nhân viên bỏ việc, chuyển sang nghề khác.

- Các cổ phiếu có thị giá thấp hơn giá trị sổ sách trở nên dễ thâu tóm.

4. Kỹ thuật:

- Sau 3 đến 4 lần kéo giũ bõ các nhà đầu tư còn sót lại trong quá trình đi xuống. khối lượng và biên độ rơi của thị trường có xu hướng giảm dần.

- Ở các đợt phục hồi, thông thường bỏ qua 3 phiên đầu tiên để tránh bulltrap. Bắt đầu từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 nếu chỉ số bình quân thị trường tăng ít nhất là 2% trở lên với khối lượng cao  thì gọi là phiên bùng nổ theo đà.

- Đối với cuộc bùng nổ theo đà sau phiên thứ 10 của thị trường thì có thể thông báo cho chúng ta là thị trường đi lên tích cực nhưng có phần yếu ớt.

5. Test cung:

- Test cung là điều kiện cần cho qua trình đi lên. Sau phiên test cung nếu có bùng nổ theo đà thì là điều kiện đủ.

- Nếu cung nhiều thì giá sẽ tiếp tục giảm. Điều đó báo hiệu thị trường vẫn còn giảm tiếp thời gian tới.

- Nếu cung ít thường sẽ thành công. Sau phiên đó nếu xuất hiện bùng nổ theo đà thì là điểm mua đúng.

- Nếu sau phiên test cung mà thị trường không tăng mà tiếp tục giảm mạnh thì thị trường vẫn tiếp tục giảm. Đợt hồi phục đó coi như thất bại.

- Có những trường hợp bùng nổ theo đà sau đó thị trường giảm nhưng vẫn cao hơn phiên thấp nhất trước khi thị trường bùng nổ thì vẫn chưa được coi là bùng nổ thất bại.


VnIndex 2012

VnIndex 2014

Dowjones 1982

Dowjones suy thoái 1929


Comments

Popular posts from this blog

Đăng ký Offline SMC 7/6/2015 - Tăng trưởng hay Tích lũy

Đăng ký Offline SMC 14/6/2015: Điểm mua tiềm ẩn

PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - DQC