Tổng quan phương pháp

Tổng quan phương pháp I. Phương pháp Smart Money

1. Cách tiếp cận 
Chúng tôi sẽ đi từ Tổng thể đến Chi tiết qua việc phân tích từ Thị trường chung đến từng mã cổ phiếu bởi chỉ khi Thị trường chung diễn biến tốt thì những mã cổ phiếu mới có khả năng tăng trưởng mạnh. 

2. Công cụ sử dụng


Cụ thể, Smart Money sẽ dựa vào biểu đồ, đồ thị, diễn biến giá cả và khối lượng của các chỉ số VnIndex, HNX Index và các cổ phiếu nhằm từ đó phân tích biến động cung cầu và đưa ra cách ứng xử tốt nhất với cổ phiếu tùy từng thời điểm xem liệu nên Mua vào - Bán ra - hay Giữ nguyên trạng thái cổ phiếu. Quý vị có thể download và sử dụng phần mềm phân tích biểu đồ chuyên nghiệp AmiBroker tại đây. 

Giải nén - Chạy file Amibroker530.exe - Cài đặt - Copy file Brokey.dll vào thư mục cài - Sử dụng

Hướng dẫn sử dụng và cập nhật dữ liệu Amibroker từ Cafef tại đây.

Comments

Popular posts from this blog

Đăng ký Offline SMC 7/6/2015 - Tăng trưởng hay Tích lũy

Đăng ký Offline SMC 14/6/2015: Điểm mua tiềm ẩn

PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - DQC