Đăng ký tham gia Offline SMC - 22/3/2015 - Vào đáy dễ hay khó?

Đăng ký Offline SMC - Vào đáy dễ hay khó?


I. Nội dung: 

- Phương pháp Xác định Đáy Thị trường
- Nhận định thị trường tuần tới và phân tích Vĩ mô

II. Thời gian: 15h ngày CN 22/3/2015

III. Địa điểm: Cafe Tim - Số 90 Hồ Đền Lừ

IV. Đăng ký:  Đăng ký tham gia

V. Liên hệ: 

1. Nguyễn Doãn Đức

- Tel: 0989.464.892 
- Email: dautuvidai@gmail.com
- Skype: dautuvidai

2. Thái Duy Minh 

- Tel: 0162.958.9197
- Email: thaiduyminh77@gmail.com
- Facebook: Thái Duy Minh
- Skype: Minh TRẦN SM


Comments

Popular posts from this blog

Đăng ký Offline SMC 14/6/2015: Điểm mua tiềm ẩn

Đăng ký Offline SMC 7/6/2015 - Tăng trưởng hay Tích lũy

PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - DQC