Đăng ký Offline SMC 7/6/2015 - Tăng trưởng hay Tích lũy

Đăng ký Offline SMC 7/6/2015 - Tăng trưởng hay Tích lũy
I. Nội dung: 


- Nhận định thị trường giai đoạn vừa qua và sắp tới

- Nhận định đánh giá nguyên nhân các mã cổ phiếu đã tăng trưởng và sẽ tăng trưởng trong giai đoạn tới
- Chia sẻ về danh mục đầu tư và phương án ứng biến với thị trường 

II. Thời gian: 15h30 ngày CN 07/06/2015


III. Địa điểm: Cafe Trung Nguyên - 78 Thái Hà mới


IV. Đăng ký:  Đăng ký tham gia


V. Liên hệ: 


1. Nguyễn Doãn Đức


- Tel: 0989.464.892 
- Email: dautuvidai@gmail.com
- Skype: dautuvidai

2. Thái Duy Minh 

- Tel: 0162.958.9197
- Email: thaiduyminh77@gmail.com
- Facebook: Thái Duy Minh
- Skype: Minh Thái Duy

Comments

Popular posts from this blog

Đăng ký Offline SMC 14/6/2015: Điểm mua tiềm ẩn

PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - DQC